Paweł Adrian Leszczyński

W 1999 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2004 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Michała Pietrzaka. W 2013 uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa Został profesorem nadzwyczajnym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prezes gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Były radny Rady Miasta Gorzowa.