Robert Ostropolski

Absolwent w 1993 r. poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego o specjalności nauczycielskiej.
Od 1994 roku policjant, przeszedł wszystkie szczeble policyjnej kariery poczynając od pieszych patroli prewencyjnych, a skończywszy na kierowaniu
pracami Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej w Centralnym Biurze Śledczym Policji.
Przez 18 lat służby zajmował się zwalczaniem najpoważniejszej przestępczości o charakterze bandyckim i narkotykowym w zachodniej i północno – zachodniej Polsce. Zawodowo zajmował się również rozpoznawaniem struktur i zwalczaniem przestępczości wśród zorganizowanych grup pseudokibicowskich i nacjonalistycznych.
Kierowane przez niego komórki policyjne osiągały ogromne sukcesy na polu walki z przestępczością zorganizowaną.
Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1999 r. oraz wielu specjalistycznych kursów z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej,
analizy kryminalnej, specjalistycznej pracy operacyjnej.