Stanisław Piotr Czerczak

Ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym. W przeszłości (w latach 90-tych) związany z ruchem neofaszystowskim oraz pseudo-kibicowskim. Większość dorosłego życia poświecił na przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści. Jest ekspertem w dziedzinie innowacyjnych strategii typu „EXIT” i innych działań o charakterze de-radykalizującym.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Działacz społeczny, prelegent i edukator. Szkoli nauczycieli, Policję, Służbę Więzienną i Straż Graniczną. Współautor lokalnych wydawnictw, autor artykułów prasowych.
Były Rzecznik Praw Osób Bezdomnych w Gorzowie Wielkopolskim. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.
Członek Towarzystwa Miłośników Gorzowa, w ramach działaności którego od wielu lat buduje mosty pomiędzy niemieckimi a polskimi mieszkańcami miasta.
Działacz ruchów trzeźwościowych oraz antynarkotykowych.
Wyróżniony tytułem „GORZOWIANIN ROKU 2017”, w kategorii „KULTURA”.