Pracowity czas dla Fundacji CODEX

Ostatni czas był dla nas pracowity. W konsekwencji też owocny. W wiedzę i nowe doświadczenia. Również nasze okazały się cenne. Spotkania RAN zawsze skutkują merytorycznymi wnioskami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocowego ekstremizmu.

 

Wiceprezeska fundacji Ewa Czerczak w Zagrzebiu wymieniała doświadczenia w zakresie kontekstu płci w przeciwdziałaniu ekstremizmowi i radykalizacji.

 

Z kolei nasz ekspert w Hadze uczestniczył w szkoleniu na temat resocjalizacji w kontekście opuszczenia więzienia oraz po opuszczeniu więzienia przez osoby zradykalizowane.