Ewa Czerczak z Fundacji CODEX wzięła udział w konsultacjach społecznych związanych z projektem NIW FIO 2020+

Ewa Czerczak z Fundacji CODEX miała przyjemność uczestniczyć w konsultacjach społecznych  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w związku z projektem NIW FIO 2021+

W konsultacjach brały również udział inne organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego. Cieszymy się, że mogliśmy mieć swój wkład w projektowanie nowego programu inicjatyw obywatelskich. Bardzo interesujaca była wymiana doświadczeń i opinii z przedstawicielami innych organizacji.
Więcej informacji można znaleźć na facebooku NIW